Dynamiskt skytte

Tyresö Skytteförening har en IPSC (International Practical Shooting Confederation) sektion som tränar flera gånger i veckan. Föreningen är ansluten till Svenska Dynamiska Skyttesportförbundet (SDSSF) och skjuter både inomhus och utomhus.

Dynamiskt Skytte bedrivs i fem grenar – enhandsvapen, hagelgevär, gevär, dynamiskt kortdistansgevär (PCC) och miniatyrgevär.


Enhandsvapen (pistol och revolver) utövas på avstånd upp till 60 meter.
Hagelskytte utövas med hagelgevär på avstånd upp till 90 meter.
Gevärsskytte utövas med gevär på avstånd upp till 350 meter.
Dynamiskt korthållsgevär (PCC) utövas med gevär i kaliber 9 mm på avstånd upp till 100 meter.
Miniatyrgevärsskytte utövas med gevär i kaliber .22LR på avstånd upp till 100 meter.

Vad är dynamiskt skytte?

Dynamiskt är någonting kraftfullt och oändligt i sin variationsmöjlighet. Dynamiskt Sportskytte följer dessa generella principer.

Säkerhet – IPSC-tävlingar ska konstrueras, byggas och genomföras med vederbörlig hänsyn till säkerhet.
Kvalitet – Värdet av IPSC-tävlingar bestäms av kvaliteten på utmaningen som presenteras i stationsutformningen. Stationer ska utformas främst för att pröva en skytts skjutskicklighet, och inte deras fysiska styrka eller gymnastiska färdigheter
Balans – Precision, Kraft och Snabbhet är likvärdiga beståndsdelar i dynamiskt skytte och uttrycks i de latinska orden ”Diligentia, Vis, Celeritas” (DVC). En korrekt balanserad station är i huvudsak beroende av egenskaperna i de utmaningar som presenteras i stationen. Emellertid
ska stationer byggas, och IPSC-tävlingar genomföras, på sådant sätt att dessa element värderas lika
Omväxling – IPSC-skytteutmaningen måste vara omväxlande. Det är inte nödvändigt att konstruera en ny station för varje tävling, men ingen station ska upprepas så många gånger att den tillåts utgöra en definitiv bedömning av skickligheten i IPSC-skytte.
Fri stil – IPSC-tävling är ”fri stil”. Tävlande ska tillåtas att lösa den presenterade utmaningen på ett fritt sätt och för enhands- och hagelmatcher, tillåtas beskjuta mål på ”närhelst de syns” basis.

Dynamiskt Sportskytte är en idrott som kräver mycket av utövaren i form av koncentration, självdisciplin och fokus. Målet är att balansera precision och hastighet till en för skytten optimal kombination.


För att utöva Dynamiskt skytte i Sverige och utomlands så krävs det att man har en giltig IPSC-licens. IPSC-licensen är en förutsättning för att få delta i IPSC tävlingar samt träningar, även i den egna lokala skytteföreningen. En IPSC-licens är det utbildningsbevis man erhåller efter genomgången utbildning med godkänt resultat, man provas både på teori (regelkunskap) och praktiskt (säker vapenhantering) vid en examination.

Tyresö skytteförening arrangerar licenskurser i dynamiskt skytte ett par gånger om året. Om det är något du tycker är intressant så kan du göra en intresseanmälan nedan.

Intresseanmälan IPSC kurs