Välkommen till Tyresö Skytteförening

Tyresö Skytteförening bildades 1942, är belägen i Tyresö Kommun och har ca 350 medlemmar. Vi har två skjutbanor, en 25 meters inomhusbana och en 50 meters utomhusbana. Föreningen är indelad i fyra sektioner som samverkar och delar på skjutbanorna. Läs mer om vilket skytte Tyresö Skytteförenings sektioner utövar nedan.


Ungdomssektionen
Föreningens aktiva ungdomar är mellan 7-20 år gamla och tränar tre gånger i veckan. Ungdomarna skjuter Luftgevär på 10 meters avstånd och Korthållsgevär kaliber .22 på 50 meters avstånd enligt Svenska Skyttesportförbundets (SvSF) reglemente. Vill du komma och prova på skytte med luftgevär? Klicka här för att läsa mer.


Pistolsektionen
Föreningens aktiva pistolskyttar är från 15 år och uppåt och tränar två gånger i veckan samt tävlar 1-2 gånger i veckan. Pistolskytte sker enligt Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) och Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) reglementen. Vill du gå kurs i pistolskytte eller söka medlemskap i föreningen? Klicka här för att läsa mer.


Dynamiska sektionen
Föreningen har en IPSC (International Practical Shooting Confederation) sektion som tränar flera gånger i veckan. Sektionen skjuter Pistol, Revolver, Minirifle, Gevär och Hagelgevär enligt Svenska Dynamiska Skyttesportförbundet (SDSSF) reglemente. Klicka här för att läsa mer om vår dynamiska sektion.


Gevärssektionen
Föreningen har en gevärssektion som skjuter föreningsegen gren fritt gevär. Sektionen skjuter repeter och halvautomatiska gevär och karbiner på avstånd mellan 25 till 300 meter samt hagelgevär. Klicka här för att läsa mer om vår gevärssektion.

Organisation

Föreningen leds av en huvudstyrelse där sektionerna har representanter. Styrelsen sammanträder en gång i månaden och årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Alla ledare, instruktörer, föreningstränare, funktionärer och styrelseledamöter arbetar ideellt i föreningen helt utan ersättning. Som medlem i Tyresö Skytteförening så förväntas du hjälpa till och arbeta ideellt vid behov. Tyresö Skytteförening är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF), Svenska Skyttesportförbundet (SvSF), Svenska Dynamiska Skyttesportförbundet (SDSSF) samt Riksidrottsförbundet (RF).

Instruktörer och ledare

Föreningens tränare, instruktörer och ledare fortbildas löpande via förbundens utbildningsprogram och RF-SISU. Föreningens utbildningsansvarige anordnar även interna kurser och föreläsningar för medlemmarna. För närvarande har föreningen fem examinerade föreningstränare för SPSF, två examinerade tränare för SvSF Gevär och fyra examinerade tränare för RF-SISU. Föreningen bedriver ett konstant upptag av nya ledare från organisationen.

Medlemskap

Den som är bosatt (folkbokförd) i Sverige kan söka medlemskap i föreningen. Medlemsansökan handläggs och beslutas av föreningens styrelse. Medlemskap kan bara beviljas fysisk person. Den som antas som medlem ska ha gjort sig känd som pålitlig, omdömesgill och laglydig och ska kunna lämna referenser.

Det finns för närvarande tre möjligheter att söka medlemskap i Tyresö Skytteförening

  • Genom att delta i föreningens arrangerade kurs i pistolskytte.
  • Om du har Svenska Pistolskytteförbundets Pistolskyttekort
  • Person som har licens på enhandsvapen kan söka direkt medlemskap.

Klicka här för att göra en medlemsansökan.